Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Jubileusz dwudziestolecia Uniwersytetu Opolskiego i sześćdziesiąta rocznica przeniesienia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Wrocławia do Opola są szczególną okazją do upamiętnienia osób, faktów i dokumentów wiążących się z dziejami najstarszej na Opolszczyźnie wyższej uczelni.

 

Ideę utworzenia Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, ośrodka przechowywania, dokumentowania i eksponowania pamiątek, zabytków przeszłości, dzieł sztuki, podjął w 2012 r. JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja. Jako historyk, biografista, autor licznych monografii i artykułów o powstaniu, rozwoju i działalności Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, a następnie Uniwersytetu Opolskiego, w tym dzieła Alma Mater Opoliensis. Ludzie, fakty, wydarzenia (wydanego w 2004 r.) W poczuciu odpowiedzialności i obowiązku zabezpieczenia oraz zachowania dziedzictwa pierwszej wyższej uczelni w Opolu, uznał, że Muzeum Uniwersytetu Opolskiego będzie miejscem przechowywania zbiorów świadczących o przeszłości naukowej i kulturalnej tego środowiska, które przyczynią się jako źródło inspiracji do nowych inicjatyw badawczych i twórczych.

 

Jako misję Muzeum wyznaczono zachowanie dokumentów i zabytków świadczących o historii i współczesności Uniwersytetu Opolskiego, największej wyższej uczelni na Opolszczyźnie, realizującej zadania naukowe, dydaktyczne i pełniącej ważną rolę kulturotwórczą. Muzeum będzie pełniło także funkcję oświatową, promując wiedzę o historii Uniwersytetu Opolskiego, jak również przybliżając wartościową i ciekawą tematykę z wybranych działów nauki, kultury i sztuki na organizowanych wystawach, spotkaniach i wykładach. Wystawa „Alma Mater Opoliensis” jest pierwszą ekspozycją zorganizowaną z okazji otwarcia Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.