Medal okolicznościowy

Z okazji obchodów XX-lecia Uniwersytetu Opolskiego, powstał medal okolicznościowy. Autorem projektu jest prof. Marian Molenda przy współpracy dr Grzegorza Gajosa, Instytut Sztuki UO. Na medalu znajduje się łacińska sentencja "Universitas summum bonum", co oznacza: Uniwersytet jest najwyższym dobrem.