prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

2008-2012 - prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, chemik, specjalizujący się w technologii polimerów.

 

Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1970). Wszystkie postępowania awansowe przeprowadziła na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W roku 1977 obroniła pracę doktorską, w 1992 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2002 r. prezydent RP nadał  jej tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.

 

W latach 1970 - 1973 pracowała jako technolog w laboratorium badawczym Zakładów Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie Koźlu. W maju 1973 r. podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski). W latach 1990-1999 pełniła funkcję kierownika Zakładu Technologii Chemicznej w Instytucie Chemii UO, a od 1999 r. do chwili obecnej kierownika Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów. W latach 1999-2005 była dyrektorem Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego, w latach 2005-2008 prorektorem ds. nauki i polityki finansowej tej uczelni a od 2008 do 2012 r. pełniła funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Dziedziny i zainteresowania naukowe:  Nauki chemiczne, chemia i technologia polimerów, technologia chemiczna. Chemia i technologia polimerów, głównie poliolefin (najważniejsza grupa tworzyw sztucznych o największej światowej produkcji i zastosowaniu). Wspólnie z zespołem naukowym, prowadzi od lat kompleksowe prace badawcze obejmujące cały obszar chemii i technologii poliolefin począwszy od opracowania katalizatorów kolejnych generacji i badania syntezy produktów poliolefinowych z ich udziałem poprzez chemiczną i fizyczną modyfikację komercyjnych poliolefin, kompleksową charakterystykę właściwości tej grupy polimerów, aż po metody utylizacji poużytkowych odpadów polimerowych.