prof. dr hab. Jerzy Pośpiech

1994-1995: prof. dr hab. Jerzy Pośpiech (ur. 13 kwietnia 1933r.) - filolog, polonista

 

Jerzy Antoni Pośpiech  – profesor filologii polskiej, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego.

 

Urodził się w Mikołowie, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. W latach 1950-1955 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Był studentem prof. Stanisława Kolbuszewskiego. Pod jego kierunkiem napisał prace magisterską o dramatopisarstwie Cypriana Kamila Norwida i doktorat na temat twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.

 

Po studiach przeniósł się do Opola, gdzie pracował jako asystent w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i równocześnie w Katedrze Literatury Polskiej (lata 1955-1964). W 1968 r. objął stanowisko docenta i związał się z Pracownią Literatury Ludowej Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Od 1970 r. był członkiem redakcji Kwartalnika Opolskiego, a od 1983 r. jego  redaktorem naczelnym. W 1990 r. został prezesem Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

Przez wiele lat pełnił znaczące funkcję na uczelni. Był pełnomocnikiem rektora ds. zatrudniania absolwentów. W latach 1975-1982 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego, a następnie w latach 1982-1990 prorektorem WSP ds dydaktycznych. W 1987 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

 

W 1990 r został wybrany przez Kolegium Elektorów WSP na rektora WSP. Za kadencji rektora Pośpiecha w 1994 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna została przekształcona w Uniwersytet Opolski. Znaczną rolę w tym przedsięwzięciu odegrał prof. Pośpiech, który decyzją ministra edukacji narodowej został powołany na funkcję pierwszego rektora uczelni.